Aky doklad je potrebný na overenie?

Na overenie bankového účtu budeme od Vás potrebovať JEDEN z nasledujúcich dokumentov:

► výpis z bankového účtu (dokument nesmie byť zaheslovaný)
► fotografiu alebo screenshot z internetbankingu – kde bude vidieť meno majiteľa účtu (nie názov účtu) a samotný IBAN
► potvrdenie o vedení účtu
► zmluvu o založení účtu
► doklad o disponentskom práve
► banková karta obsahujúca IBAN a meno majiteľa účtu

Na každom z vybraných dokladov musí byť jasne viditeľné, že ste majiteľ alebo disponent účtu.
Samozrejme meno majiteľa bankového účtu sa musí zhodovať s menom u nás v systéme.
Bankový účet musí byť Váš a ak nemáte vlastný účet, môžete poslať dôkaz o tom, že ste disponent iného účtu

Dokumenty ktoré nemôžeme uznať

► kreditná alebo debetná karta (bankomatová karta)
► papierová kartička z banky
► orezaný screenshot z internet bankingu kde nie je vidieť majiteľ účtu
► akýkoľvek doklad, kde je iný majiteľ ako v hráčskom účte

Prečo potrebujem overiť účet pri výbere?

Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.01.2021, je možné si vyplatiť výhru z  online kasína iba na účet, ktorého ste majiteľom.

Potrebujete pomôcť?

Naša podpora je Vám vždy k dispozícií a môžete nás kontaktovať cez:
0800 800 088
online@monacogames.sk
Live chat