často kladené otázky

Ako sa registrovať:

Registrácia hráča na mobile

Play Video

Registrácia hráča na počítači

Play Video

Ako overiť svoj bankový účet a prečo je to potrebné?

Play Video

Výber:

Ako si vybrať peniaze z hráčskeho účtu na počítači ?

Play Video

Ako si vybrať peniaze z hráčskeho účtu na mobile ?

Play Video

Vklad:

Vklad na hráčsky účet na počítači ?

Play Video

Vklad na hráčsky účet z mobilu ?

Play Video
9:44
07.02.2023

Sieň slávy

140 000,00 €
Pred viac ako 14 dňami
JAN***NY
103 405,00 €
Pred viac ako 14 dňami
EMK***56
100 000,00 €
Pred viac ako 14 dňami
LEN***90
97 249,75 €
Pred viac ako 14 dňami
PET***OS
92 300,00 €
Pred viac ako 14 dňami
DIA***46
140 000,00 €
Pred viac ako 14 dňami
JAN***NY
103 405,00 €
Pred viac ako 14 dňami
EMK***56
100 000,00 €
Pred viac ako 14 dňami
LEN***90
97 249,75 €
Pred viac ako 14 dňami
PET***OS
92 300,00 €
Pred viac ako 14 dňami
DIA***46

Novinky

Ako sa registrovať?

Registrácia hráča na mobile

Play Video

Registrácia hráča na počítači

Play Video

Ako overiť svoj bankový účet a prečo je to potrebné?

Play Video

Výber:

Ako si vybrať peniaze z hráčskeho účtu na počítači ?

Play Video

Ako si vybrať peniaze z hráčskeho účtu na mobile ?

Play Video

Vklad:

Vklad na hráčsky účet na počítači ?

Play Video

Vklad na hráčsky účet z mobilu ?

Play Video

“Každý bez politických väzieb a vzťahov a zároveň každý, kto nie je zahrnutý v registri vylúčených osôb.”

“Registráciu možno uskutočniť prostredníctvom tlačidla REGISTROVAŤ v pravom hornom rohu webovej stránky. Potrebné je uviesť osobné údaje a zadať osobné doklady na overenie. Registrácia vyžaduje zvoliť si unikátne používateľské meno a heslo.”

“Áno. Registrácia pod skutočným menom je nevyhnutná, nakoľko ide o základný údaj na kontrolu totožnosti hráča.”

“Vzhľadom na to, že doklady totožnosti sa overujú “ručne”, celý proces môže trvať do 6 hodín od nahrania Vašich dokladov do systému.”

“Prihlásenie do účtu hráč realizuje prostredníctvom tlačidla PRIHLÁSIŤ v pravom hornom rohu (pri tlačidle REGISTRÁCIA). Následne zadá unikátne používateľské meno a heslo nastavené pri registrácii užívateľského účtu.”

“V takomto prípade hráč nemá oprávnenie využívať služby dostupné v žiadnom online kasíne.”

“Áno. Jednotlivé hry v kasíne MonacoBet si máte možnosť vyskúšať aj zdarma. Túto možnosť má hráč k dispozícii len kým sa neprihlási. Po prihlásení do svojho hráčskeho účtu už možnosť voľného hrania nemá.”

“Prostredníctvom tlačidla VKLAD FINANCIÍ, ktoré sa nachádza vo vašom hráčskom účte. Následne bude hráč požiadaný o uvedenie správneho čísla bankového účtu vo formáte IBAN. Potom už len stačí zadať vami zvolenú výšku vkladu.”

“Môže nastať aj táto situácia. V prípade, že banky majú výpadok v rámci spracovania financií. Nemusíte sa však obávať o svoje peniaze. Nepripísali sa vám na účet v online kasíne MonacoBet okamžite, no pripíšu sa o čosi neskôr. Kontaktujte nás a radi vám s týmto problémom pomôžeme ”

“Samozrejme. Okamžite po realizácii vkladu na hráčsky účet si hráč môže zvoliť ľubovoľnú hru z ponuky online kasína MonacoBet a hrať.”

“Je potrebné zvoliť položku ŽIADOSŤ O VÝPLATU. Následne zvolíte sumu, ktorú žiadate vybrať na svoj bankový účet. Transakciu začneme spracovávať a v čo najkratšom čase vám zašleme výhru na vami zadaný bankový účet.”

“Áno. Je možné realizovať výber výhry v hotovosti prostredníctvom určených kamenných pobočiek kasína Monaco. Viac informácií nájdete na stránke: https://info.monacobet.sk/vklady-vybery/

„Pozrite si najprv, vo vašom účte či ste požiadali o vyplatenie a či máte nárok na výhru.
Čo sa týka spracovania a odoslania vašej výhry, zvyčajne to trvá 1 až 2 pracovné dni. Ak by ste nedostali peniaze na váš účet, kontaktujte nás a radi vám s týmto problémom pomôžeme.”

Spoločnosť PERIX nevypláca peniaze do zahraničných bánk. Hráčom je umožnené zrealizovať výber výhry iba pomocou slovenských bánk. Týmto spoločnosť nezodpovedá za zadržanie penazí ziskané z výhry. Stačí keď si do Vášho konta zadáte IBAN slovenskej banky.

“Registrácia je povinná vzhľadom na overenie totožnosti a veku hráča.”

“Nie. Stačí prístup k internetu a nič vám nebráni v tom, aby ste si užili zábavu a adrenalín v kasíne MonacoBet.”

“V tomto prípade je nevyhnutné skontrolovať kvalitu vášho pripojenia na internet.”

“Skontrolujte kvalitu vášho technického vybavenia, možno bude pre plynulý zážitok z hry potrebný jeho upgrade.”

“Áno. Stačí kliknúť na PROFIL a následne na tlačidlo MOJE STÁVKY. Rovnakým spôsobom si viete prezrieť aj históriu spinov v hre.”

“Bonus sa pridelí automaticky po splnení požadovaných podmienok.”

“K dispozícii v kasíne MonacoBet je uvítací bonus až do výšky 10 000 € a 200 free spinov.”

“V prípade vstupného bonusu je potrebné splnenie podmienky prvého vkladu. Pre splnenie podmienok akcie musí hráč prestávkovať v kasíne 40x nárok na bonus (nárok na bonus = 100% prvého vkladu, maximálne 10 000 €). Počítajú sa len stávky za peniaze na valcových hrách. Po splnení podmienok hráč dostane 100% prvého vkladu, maximálne 10 000 €”

“Áno. Je to možné, ak sa nezmení podmienka pre nejaký ďalší bonus, ktorý sa pridáva časom.”

“Túto možnosť neodporúčame z dôvodu straty bonusových či prémiových spinov.”

“V prípade nepripísania bonusu ste nesplnili podmienky. V prípade, že áno, kontaktujte nás a radi vám s týmto problémom pomôžeme.”

“Bonusové točenia alebo free spiny sú prémiové točenia zadarmo, v ktorých môžete vyhrať.”

Hráčské konto je možné zrušiť. O zrušenie hráčskeho konta je potrebné žiadať písomne a to spoločnosť PERIX, spol s r.o., ktorá žiadosť spracuje do 7 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: meno a priezvisko, dátum narodenia, login (prihlasovacie meno) a preferovaný spätný kontakt (korešpondenčná adresa alebo e-mailová adresa).
Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná.

Žiadosť o zrušenie hráčskeho konta musíte doručiť spoločnosti PERIX, spol. s r.o. so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava,
alebo ako príloha emailu na e-mailovú adresu: online@monacogames.sk

Áno, je to možné. Viete si nastaviť maximálnu výšku celkových stávok a výšku maximálnej prehry. Limity si viete zmeniť v sekcií „Profil“ raz za mesiac.
V prípade že už boli Vami limity zmenené, môžete nám poslať žiadosť o zmenu/vypnutie na email online@monacogames.sk 
Zmena sebaobmedzujúcich opatrení tvrvá zo zákona 7 dní.

1. Hráč je oprávnený podať Spoločnosti PERIX riadne odôvodnenú reklamáciu týkajúcu sa prevádzkovania Internetových hier a jeho účasti na nich.

2. Reklamácia musí spĺňať tieto náležitosti, inak na ňu Spoločnosť PERIX neprihliada:

 • musí byť vyhotovená písomne

 • musí obsahovať nasledovné údaje o Hráčovi, ktorý podáva reklamáciu:
 1. meno, priezvisko a tituly
 2. dátum narodenia
 3. login (prihlasovacie meno)
 4. preferovaný spätný kontakt (korešpondenčná adresa alebo e-mailová adresa)


 • musí obsahovať presný, vecný a pravdivý opis reklamovaných okolností, najmä
 1. názov Internetovej hry, ktorej sa reklamácia týka
 2. dátum a čas, kedy k reklamovanej okolnosti došlo
 3. skutkový a pravdivý popis reklamovanej okolnosti


 • musí obsahovať dátum vyhotovenia reklamácie
 • musí byť doručená najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od rozhodnej skutočnosti na korešpondenčnú adresu Spoločnosti PERIX, ktorá je: PERIX, spol. s r.o. so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: reklamacia@monacogames.sk

 

3. Na také podania, ktoré neobsahujú všetky náležitosti reklamácie podľa tohto článku, alebo na také, ktoré obsahujú všetky náležitosti reklamácie podľa tohto článku, ale neboli doručené na uvedenú korešpondenčnú adresu alebo e-mailovú adresu včas, nebude Spoločnosť PERIX prihliadať, ani o tom nebude odosielateľa upovedomovať.

4. Spoločnosť PERIX vybavuje všetky reklamácie priebežne podľa poradia, v akom jej boli doručené. Spoločnosť PERIX vybavuje reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) pracovných dní od doručenia a to zaslaním písomnej informácie o vybavení reklamácie na adresu preferovaného spätného kontaktu Hráča.

5. Pri vyhodnocovaní oprávnenosti reklamácie je rozhodujúca evidencia uložená na Serveri. Dopyty, žiadosti o informácie a prípadné iné podania Hráča súvisiace s jeho účasťou na Internetových hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto Herného plánu, subjektívneho výkladu alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na Internetových hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie a Spoločnosť PERIX na nich nebude prihliadať.

6. Proti písomnej informácii o vybavení reklamácie môže Hráč podať námietky, ktoré musia spĺňať rovnaké náležitosti, ako reklamácia podľa bodu 2 tohto článku, a ktoré musia byť doručené najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od dňa, kedy mu bolo doručené písomné vyjadrenie Spoločnosti PERIX o vybavení reklamácie podľa bodu 4 tohto článku. O námietkach, resp. o konečnom vybavení reklamácie rozhodne Spoločnosť PERIX do 30 (slovom: tridsiatich) pracovných dní od doručenia námietok o čom Spoločnosť PERIX zašle písomnú informáciu na adresu preferovaného spätného kontaktu Hráča.