Podmienky a pravidlá turnajov

KASÍNO TURNAJE

Predstavujeme Vám exkluzívnu novinku pre milovníkov výherných automatov.
Hrajte svoje obľúbené automaty a zapojte sa do denných, víkendových alebo týždenných turnajov.
Zbierajte body v pravidelne aktualizovanom rebríčku, bojujte s ostatnými hráčmi o najlepšie pozície a vyhrajte jednu z mnohých štedrých cien. Nezabudnite pravidelne kontrolovať sekciu Turnaje.
V pláne máme vypisovať až desiatky turnajov mesačne.
Veľa šťastia. 

PERIX, spol. s.r.o., so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „spoločnosť MONACO“)

Výherné kritériá (zber bodov):

 1. Počet zatočení

Čím viac zatočení, tým viac bodov.

Zbierajte body za všetky zatočenia spĺňajúce podmienky aktuálneho turnaja, vypísaného na konkrétnych hrách.

 • Minimálny vklad: minimálna hodnota každého zatočenia pre výpočet bodov
 • 1 bod = každé zatočenie spĺňajúce podmienku minimálneho vkladu
 • Minimum kôl: minimálny počet zatočení ako podmienka pre zaradenie (kvalifikáciu) do turnaja (a zobrazenie v rebríčku).

Príklad: Vypísali sme turnaj vo vybraných hrách s minimálnym vkladom pre zatočenie 5 EUR (1 bod = každé zatočenie za 5 EUR) a minimálnym počtom kôl 10. Tzn. desiatym zatočením za 5 EUR vo vybraných hrách sa zobrazíte v rebríčku a začína súboj s ostatnými hráčmi.

Minimálny počet bodov na registráciu do turnaja: 1bod

 1. Súčet stávok (vložená čiastka)

Čím väčší súčet stávok, tým viac bodov.

Vyhrajte turnaj uskutočnením najväčšieho súčtu stávok na vybrané hry turnaja.

 • Minimálny vklad: minimálna hodnota každého zatočenia pre započítanie do súčtu stávok
 • 1 bod = stanovený počet stavených EUR. Zber bodov urýchlite vyššou hodnotou každého zatočenia.
 • Minimum kôl: minimálny počet zatočení ako podmienka pre zaradenie (kvalifikáciu) do turnaja (zobrazenie v rebríčku).

Príklad: Vypísali sme turnaj vo vybraných hrách s minimálnym vkladom pre zatočenie 5 EUR, ale odlišnou hodnotou každého bodu: 1 bod = každých 25 EUR odohraných na vybraných automatoch. Inými slovami, 1 bod je v tomto prípade 5 zatočení po 5 EUR (1 bod získate napríklad aj za jedno zatočenie v hodnote 25 EUR. Jednoducho súčet všetkých zatočení splňujúcich hodnotu min. vkladu delíme 25). Minimálny počet kôl je nastavený na 10. Tzn. desiatym zatočením za 5 EUR vo vybraných hrách sa zobrazíte v rebríčku a začína súboj s ostatnými hráčmi.

Minimálny počet bodov na registráciu do turnaja: 1bod

 1. Najvyššia vážená výhra

Vyhrať môže naozaj každý. Zvíťaziť možno aj posledným zatočením v turnaji.

Hrajte turnaj, v ktorom rozhoduje hlavne šťastena. Poradie v rebríčku určí vždy vaša najvyššia vážená výhra (výhra / vklad) počas turnaja. Pozn.: Výhry z funkcie gamble sa do tohto kritéria započítavajú.

 • Mininálny vklad: minimálna hodnota každého zatočenia pre zaradenie váženej výhry do turnaja.
 • Minimum kôl: minimálny počet zatočení ako podmienka pre kvalifikáciu do turnaja (zobrazenie v rebríčku).

Príklad: Vypísali sme turnaj vo vybraných hrách s minimálnym vkladom na zatočenie 10 EUR a minimálnym počtom kôl 10. Pri každom výhernom zatočení s minimálnou hodnotou vkladu 10 EUR vypočítame váženú výhru. Inými slovami, vydelíme výhru vloženou sumou (vkladom) a výsledok zapíšeme do rebríčka, kde udržujeme len vašu najvyššie váženú výhru. Minimum kôl bolo navyše definované na 10. Tzn. desiatym zatočením za 10 EUR vo vybraných hrách sa zobrazíte v rebríčku a začína súboj s ostatnými hráčmi.

Minimálny počet bodov na registráciu do turnaja: 1bod

 1. Najvyššia výhra

Najvyššia výhra určí vaše poradie v turnaji.

Sledujte každú vašu výhru na vybraných automatoch. Tá najvyššia bude po vydelení koeficientom zaznamenaná v turnajovom rebríčku a určí vaše poradie. Pozn.: Výhry z funkcie gamble sa do tohto kritéria započítavajú.

 • Minimálny vklad: minimálna hodnota každého zatočenia pre zaradenie výhry do turnaja.
 • Koeficient prepočtu výhry na body: hodnota stanovená pre zjednodušenie zobrazenia výhier v rebríčku.
 • Minimum kôl: minimálny počet zatočení ako podmienka pre kvalifikáciu do turnaja (zobrazenie v rebríčku).

Príklad: Vypísali sme turnaj vo vybraných hrách s minimálnym vkladom pre zatočenie 10 EUR, minimálnym počtom kôl 10 a koeficientom 25. Každú Vašu výhru zo zatočení v hodnote vkladu minimálne 10 EUR vydelíme číslom 25 a výsledok zapíšeme do rebríčka, kde udržiavame vždy len ten najvyšší výsledok. Minimum kôl bolo navyše definované na 10. Tzn. desiatym zatočením za minimálne 10 EUR vo vybraných hrách sa zobrazíte v rebríčku a začína súboj s ostatnými hráčmi.

Minimálny počet bodov na registráciu do turnaja: 1bod

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE V RÁMCI PROMOAKCIE KASÍNO TURNAJE

 1. Úvodné ustanovenia

Tento dokument upravuje úplné pravidlá a podmienky konania súťaže (ďalej len „súťaž„), ktoré súplatné pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „pravidlá“). Pravidlá môžu byť menené iba formou písomných dodatkov.

 1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť MONACO, a.s. so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „spoločnosť MONACO“)

 1. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa koná na webových stránkach usporiadateľa na https://casino.monacobet.sk v sekcii turnaje.

Súťaž je rozdelená do jednotlivých súťažných cyklov – turnajov, ktorých presné časové ohraničenie je špecifikované priamo na stránkach usporiadateľa v sekcii kasíno/turnaje.

 1. Účastníci súťaže

Súťaže sa zúčastňuje za podmienok uvedených v týchto pravidlách hráč, ktorý splnil všetky podmienky registrácie u usporiadateľa (ďalej taktiež „účastník“).

Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby, u ktorých to vylučuje herný plán pre prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne alebo legislatíva Slovenskej republiky.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa zapája automaticky každý hráč, ktorý splnil podmienky na vstup do turnajov

 1. Výhry

V každom súťažnom kole má každý účastník možnosť získať jednu z peňažných alebo vecných výhier alebo kombináciu peňažnej a vecnej výhry, ktoré sú presne špecifikované v popise pri každom súťažnom kole.

Odmeny nie je možné akokoľvek postúpiť na tretiu osobu.

 1. Spôsob určenia výhercov

Po splnení podmienok súťaže uvedených v bode 5 a ďalej uvedených v týchto pravidlách je výhercovi v rámci daného súťažného kola pridelená jedna z výhier podľa bodu 6 a na základe počtu bodov, ktoré účastník získal v súťažnom kole. A to tým spôsobom, že po ukončení súťažného kola budú rozdelené určené odmeny pre súťažné kolo účastníkom zoradeným podľa počtu bodov, ktoré v súťažnom kole získali. (Účastník s najvyšším počtom bodov získa najvyššiu odmenu, atď.)

Účastník v rámci súťažného kola získava body podľa výherných kritérií, ktoré sú v každom súťažnom kole presne špecifikované v popise každého súťažného kola. Body možno získať iba z vkladov za reálne peniaze. V prípade rovnosti bodov vyhráva ten účastník, ktorý výherný počet bodov získal skôr.

Možné výherné kritériá sú nasledovné:

Počet zatočení v internetovej hre

Účastník získa určitý počet bodov za každé zatočenie v internetovej hre či hrách na výherných prístrojoch, ktoré sú presne špecifikované v popise súťažného kola na stránkach usporiadateľa, kde je tiež určený minimálny počet, hodnota zatočenia v internetovej hre potrebná pre účasť v danom súťažnom kole a koeficient prepočtu počtu zatočení v internetovej hre alebo hrách na body. (napr. jeden bod za každé zatočenie).

Súčet stávok v internetovej hre

Účastník získa jeden bod za každý vklad do internetovej hry alebo hier na výherných prístrojoch, ktoré sú presne špecifikované v popise súťažného kola na stránkach usporiadateľa. Výška minimálneho vkladu a počet zatočení potrebných pre účasť v danom súťažnom kole, rovnako ako koeficient prepočtu vkladu na body je vždy presne špecifikovaný v popise súťažného kola na stránkach usporiadateľa. (napr. účastník vykonal v rámci súťažného kola stávky v celkovej výške 10 000 EUR a získal 5 000 bodov – koeficient prepočtu 2 EUR = 1 bod.

Najvyššia výhra v internetovej hre

Účastník získava v rámci súťažného kola body za najvyššiu vygenerovanú výhru v internetovej hre či hrách na výherných prístrojoch, ktoré sú presne špecifikované v popise súťažného kola na stránkach usporiadateľa, kde je tiež určená hodnota koeficientu prepočtu dosiahnutej výhry na body v turnaji, minimálny počet a hodnota zatočenia v internetovej hre potrebná k účasti v danom súťažnom kole. V rámci jedného súťažného kola sa každému účastníkovi započítavajú body iba za jednu najvyššiu výhru z jednej internetovej hry podľa vzorca: výhra v EUR/koeficient prepočtu. (napr. účastník v rámci súťažného kola vygeneruje z jednej hry internetovej hry výhru 2 000 EUR, pričom hodnota koeficientu prepočtu je 10, takže získava 200 bodov; potom v tom istom súťažnom kole vygeneruje z jednej hry internetovej hry výhru 5 000 EUR. Počet jeho bodov v danom súťažnom kole je teda 500. Započítava sa teda len najvyššia výhra v každom súťažnom kole.) Pozn.: Výhry z funkcie gamble sa do tohto kritéria započítavajú.

Najvyššia vážená výhra v internetovej hre

Účastník získava v rámci súťažného kola body za vygenerovanú normalizovanú výhru na internetovej hre či hrách na výherných prístrojoch, ktoré sú presne špecifikované v popise súťažného kola na stránkach usporiadateľa, kde sú tiež určené minimálny počet a hodnota zatočenia na internetovej hre potrebná pre účasť v danom súťažnom kole. V rámci jedného súťažného kola sa každému účastníkovi započítavajú body za jednu najvyššiu štandardnú výhru z jednej hry internetovej hry podľa vzorca: výhra/stávka x koeficient prepočtu bodov. Pokiaľ nie je v popise súťažného kola určené inak, je hodnota koeficientu prepočtu bodov 1 (napr. účastník v rámci súťažného kola vygeneruje z jednej hry internetovej hry výhru 2 000 EUR pri stávke 100 EUR, takže podľa vzorca 2000/100 × 1 získava 20 bodov). Pozn.: Výhry z funkcie gamble sa do tohto kritéria započítavajú.

 1. Odovzdanie odmeny

Peňažné odmeny budú účastníkovi pripísané na herný účet ihneď po skončení daného súťažného kola.

Výhercovia vecných cien budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 15 dní od konca súťažného kola. Výhercom bude oznámené poradie v súťažnom kole vrátane zodpovedajúcej odmeny a budú vyzvaní na potvrdenie adresy pre zaslanie odmeny.

V prípade, že výherca nezareaguje na telefonickú alebo e-mailovú výzvu a neoznámi požadované informácie do 20 dní od konca súťažného kola, odmena prepadá v prospech usporiadateľa.

Vecné odmeny budú výhercom doručené spôsobom určeným usporiadateľom, a to najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa potvrdenia adresy pre doručenie. V prípade, že zaslaná odmena nebude súťažiacim vyzdvihnutá a vráti sa na adresu prevádzkovateľa, prepadá odmena v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie odmeny samotnej z dôvodov spočívajúcich na strane účastníka alebo poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, poskytovateľov poštových služieb alebo iného doručovateľa alebo prepravcu.

Účastník nemôže nárokovať inú odmenu ako určenú usporiadateľom súťaže.

 1. Reklamácia

Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z priebehu súťaže môže účastník uplatniť u usporiadateľa, a to ich zaslaním e-mailu na adresu online@monacogames.sk alebo listom na adresu usporiadateľa. Takéto reklamácie budú bez zbytočného odkladu vybavené usporiadateľom.

Jednotlivé reklamácie sú riešené individuálne, pričom v príslušných situáciách postupuje usporiadateľ zvyčajne podľa týchto zásad.

Reklamácii nebude vyhovené v prípade, že účastník neuzavrel stávky v požadovanej hodnote z dôvodov ležiacich na strane tipujúceho (zabudnutie, nesplnenie denné hodnoty vkladu a pod.).

Reklamácii bude vyhovené v prípade, že účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky súťaže, nebola v uvedenej lehote stanoveným spôsobom dodaná dosiahnutá odmena.

 1. Spracovanie osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov účastníka v súťaži sa riadi príslušnými ustanoveniami Zásad spracovania osobných údajov spoločnosti Monaco zverejnených na webovom sídle usporiadateľa https://casino.monacobet.sk

 1. Ďalšie ustanovenia a podmienky

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe https://casino.monacobet.sk

Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka súťaže či inej osoby, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania účastníka súťaže či inej osoby, ktorá je v rozpore s týmito pravidlami, podmienkami či zákonnými predpismi.

V prípade pochybností nad výkladom týchto pravidiel vždy platí výklad usporiadateľa a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je tak vždy na ňom.

Výhry z turnajov podľa týchto pravidiel sú predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažnú výhru (ďalej len „ceny“) podľa týchto pravidiel je povinný zdaniť výherca samostatne platnou sadzbou dane v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V rozsahu, v ktorom táto výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinná odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výška 14% podľa zákona č.580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie.

O výške výhry bude spoločnosť MONACO výhercu informovať hláškou v sekcii Upozornenia na novinky (ďalej len „správa“). Táto správa je zároveň oznámením o výške výhry podľa § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. V prípade, že požadujete zaslať oznámenie o hodnote výhry v papierovej podobe, neváhajte nás kontaktovať.

Výhry alebo ceny sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené prímy presiahnu sumu 350 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.

Účasť v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.

V ostatnom sa priebeh súťaže a vzťahy medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenské republiky.

Pravidlá sú vždy dostupné na internetových stránkach https://casino.monacobet.sk

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž a týchto pravidiel, platí text týchto pravidiel.

V Bratislave, dňa 10.mája 2021

Kasíno MONACO